Eindverslag vereffening voormalig Pensioenfonds Heinz - Mijn Landbouw Pensioen
16637
post-template-default,single,single-post,postid-16637,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-9.1.3,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive

Eindverslag vereffening voormalig Pensioenfonds Heinz

02 jan Eindverslag vereffening voormalig Pensioenfonds Heinz

Namens de vereffenaars van de voormalige Stichting Pensioenfonds Heinz (SPH) hierbij het eindverslag van de vereffening. Het bestuur MLP heeft met het oog op het relatief groot aantal leden met een Heinz achtergrond besloten dit bericht te publiceren omdat er geen andere publicatie mogelijk is.

Helaas heeft de afhandeling nogal wat voeten in de aarde gehad.

Nadat we begin 2016 de boeken eigenlijk al hadden gesloten, ontvingen we toch enkele bedragen waar niet op gerekend was. Het belangrijkste bedrag was €107.000,- en daarvan hebben we €100.000 toegekend aan extra rechten was €7.000,- bedoeld om de kosten van de vereffening te kunnen dekken. Iets later waren er nog 2 onvoorziene inkomsten: in het totaal €15.820. Als vereffenaars waren we er nog niet uit hoe dat restant ten bate van alle belanghebbenden kon komen.

Heel lang hoefden we ons hoofd daarover niet te breken, want plotseling eiste BPL-Pensioen al het geld uit de vereffening op alsof zij eigenaar waren geworden van alle nagekomen betalingen. Als vereffenaars hebben we strak vastgehouden aan wat de statuten bepaalden: alle baten ten gunste van de belanghebbenden van het voormalige Heinz Pensioenfonds.

Een en ander leidde tot een volstrekt onnodige rechtsgang, waarin BPL-Pensioen zich verzet heeft, maar de rechter de vereffening heeft heropend met de (her)benoeming van Wim Bouwman en Arthur Theunissen als vereffenaars.
Die hele rechtsgang was niet alleen onnodig, maar heeft ook meer gekost dan er nog in kas was. Daar waar we eerst nog het probleem hadden hoe we €15.820 konden bestemmen, keken we nu aan tegen een negatief saldo van €10.574. Dat kon alleen opgelost worden doordat we als vereffenaars hebben moeten afzien van de vergoeding van de door ons gemaakte kosten en de kwijtschelding van een beperkt bedrag (€319) door de vereniging van gepensioneerden MLP.

De korte samenvatting die we hierboven hebben gegeven is uitvoerig omschreven in het eindverslag. Dit eindverslag is opgesteld in het kader van de heropening van de vereffening door Rechtbank Midden-Nederland d.d. 19 december 2018 en is op 16 december 2019 aan de rechtbank Midden-Nederland verzonden. U kunt het hele eindverslag lezen via de volgende link: https://pensioenlandbouw.nl/wp-content/uploads/Eindverslag-vereffening-PfHeinz-13-12-2019-1.pdf

De vereffenaars Wim Bouwman en Arthur TheunissenMet de vereniging gepensioneerden Landbouw sta je sterker! Word daarom (gratis) lid!