Vereniging voor gepensioneerden | Mijn Landbouw Pensioen
16186
page-template-default,page,page-id-16186,page-parent,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-9.1.3,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive

Over de vereniging

MIJN LANDBOUW PENSIOEN

De vereniging van gepensioneerden is een initiatief van vertegenwoordigers uit het bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw (BPL). Tot nu toe zijn er circa 400 leden. We zien graag dat de vereniging uitgroeit tot een vereniging die alle sectoren dekt waarop de pensioenregeling Landbouw van toepassing is. Het streven is om binnen vijf jaar minimaal 1.200 leden te hebben (liefst meer).

OPKOMEN VOOR JOUW PENSIOENBELANG

De eerste doelstelling van de vereniging zal gericht zijn op het vertegenwoordigen van de mensen die nu een pensioenuitkering ontvangen van pensioenfonds Landbouw. De vereniging richt zich nu vooral op het werven van zoveel mogelijk leden (gepensioneerden), om ook echt een stem te kunnen hebben.

VERTEGENWOORDIGERS PENSIOEN LANDBOUW

Momenteel zijn er circa 65.000 gepensioneerden die een pensioen van pensioenfonds Landbouw ontvangen, tegenover ongeveer 100.000 werknemers die pensioen opbouwen. BPL-Pensioen had zelf één bestuurder namens de gepensioneerden benoemd (zonder verkiezingen). Die benoeming was ongeldig en er zit nu niemand in het bestuur die speciaal aandacht geeft voor onze belangen. Het is onze vereniging gelukt om er voor te zorgen dat er nu twee bestuurszetels komen voor onze belangen. Ook is het gelukt dat er nu echte verkiezingen voor worden gehouden.

GRATIS LIDMAATSCHAP

Omdat de pensioenen al onder druk staan en vaak niet erg hoog zijn, biedt de vereniging het lidmaatschap gratis aan. Leden worden wel uitgenodigd om sponsor te worden (om de kosten te kunnen dragen). Als er via de vereniging bestuursleden worden benoemd, wordt van die leden verwacht dat ze vrijwillig 10% van de bestuursvergoeding aan de vereniging doneren. Door zuinig te zijn moet dat lukken.

DIRECT INSCHRIJVEN

ONBEZOLDIGDE BESTUURSLEDEN VERENIGING

Het bestuur van de vereniging zal bestaan uit onbezoldigde bestuursleden: ze krijgen alleen een vergoeding voor gemaakte kosten. Alle leden mogen zich aanmelden als kandidaat voor het bestuur. Als er meer kandidaten zijn dan bestuurszetels, dan worden er verkiezingen georganiseerd.

ACTIVITEITEN & INITIATIEVEN

Als er belangstelling is bij de leden, dan kunnen de activiteiten van de vereniging worden uitgebreid. Denk aan het organiseren van bijeenkomsten om onderlinge contacten te kunnen onderhouden of uit te breiden. Het opkomen voor andere belangen, zoals het regelen van kortingen voor (zorg)verzekeringen en/of inkoop voordelen voor leden.

Met de vereniging gepensioneerden Landbouw sta je sterker! Word daarom (gratis) lid!