Opkomen voor jouw Pensioenbelang| Mijn Landbouw Pensioen
16330
page-template-default,page,page-id-16330,page-child,parent-pageid-16186,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-9.1.3,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive

Wat willen we bereiken?

WAT WIL MIJNLANDBOUWPENSIOEN BEREIKEN?

Nu duidelijk is dat de gepensioneerden zelf hun eigen 2 bestuurders kunnen kiezen is de eerste stap gezet naar een meer evenwichtige belangenafweging: het belang van gepensioneerden zal nadrukkelijke meetellen. We zijn er daarmee nog niet: er is nog veel werk aan de winkel voor de nieuwe bestuurders voor onze leden en voor alle gepensioneerden.

SOLIDARITEIT

MijnLandbouwPensioen wil graag dat BPL de krachten van alle ruim 600.000 belanghebbenden bundelt en de onderlinge solidariteit als kracht inzet om tot een steviger pensioen te komen. Die solidariteit moet evenwichtig zijn en leiden tot meer zekerheid voor iedereen. Op dit moment is de dekkingsgraad veel te laag: het is heel zuur maar er is geen ruimte om te indexeren, maar zeker ook geen ruimte om de premies voor de pensioenen nog langer te blijven sponsoren.

EVENWICHT IN HET VERDELEN VAN DE ‘PIJN’

De premie was in de afgelopen 10 jaar veel te laag. Premie subsidie kan alleen in de jaren dat het echt goed gaat: in de jaren dat het voor iedereen tegen zit moet iedereen ook een eigen steentje bijdragen in de pijn. Met het verhogen van de premie is eigenlijk al te lang gewacht: dat moet nu echt aangepakt worden.

KEIHARDE ZEKERHEID OVER HET PENSIOEN 

Het pensioen dat BPL in het verleden heeft toegezegd en nu ook nog toezegt moet meer zekerheid geven: gewoon een keiharde toezegging. In de visie van BPL lijkt het erop dat pensioen een kwestie is van pech of geluk: MijnLandbouwPensioen wil dat de ambitie van BPL duidelijker is: een keihard pensioen.

ALLE HENS AAN DEK OM HET VERLAGEN VAN PENSIOENEN TE VOORKOMEN 

BPL zal nog harder aan de slag moeten om te voorkomen dat de pensioenen gekort moeten worden. De centrale aandacht van het bestuur moet uitgaan naar voorkomen van verlaging en herstel van de dekkingsgraden. In het belang van de gepensioneerden maar ook voor iedereen die nog met pensioen moet gaan. De financiële positie op orde brengen moet even de hoogte prioriteit zijn.

EVENWICHTIGE RISICO’S ALLEEN ALS ER OOK IETS TEGENOVER STAAT

Alleen van hogere premies zal het pensioenfonds niet herstellen. Risico’s nemen om extra rendement te halen is nodig. Dat extra rendement moet dan wel gaan naar herstel van de dekkingsgraad en naar het behoud van koopkracht voor pensioenen nu en in de toekomst. Zolang dat niet voor elkaar is mag het rendement nergens anders aan worden besteed, ook niet om premies te subsidiëren.

EEN GOEDE DIALOOG MET HET VERANTWOORDINGSORGAAN

MijnLandbouwPensioen hecht veel waarde aan medezeggenschap en wil ook bevorderen dat de positie van het verantwoordingsorgaan verstevigd wordt. Meehelpen aan het bevorderen van de deskundigheid van het verantwoordingsorgaan en ook het verstevigen van het draagvlak van het verantwoordingsorgaan. De gepensioneerden in het verantwoordingsorgaan moeten ook echt door en voor de gepensioneerden zijn gekozen (nu bepalen de vakbonden nog wie er namens de gepensioneerden in het verantwoordingsorgaan zitten. Die hebben een ‘dubbele pet’ kijken toch op de eerste plaats naar de belangen van de mensen die nu nog werken).

HELDERE EN DUIDELIJKE COMMUNICATIE VOOR GEPENSIONEERDEN 

De website van BPL en de nieuwsbrieven zien er op zich goed uit, maar nog onvoldoende gericht op de gepensioneerden. De gepensioneerden van BPL zijn het meest gediend met klare en duidelijke taal als het gaat om hun eigen inkomen. MijnLandbouwPensioen wil op die manier ook verantwoording afleggen aan de leden van de vereniging: daar zal in de jaarvergadering ook gelegenheid voor zijn.

LAGE KOSTEN MET BEHOUD VAN KWALITEIT 

Elke Euro die aan kosten betaald wordt kan niet aan gepensioneerden worden uitgekeerd: daarom moeten de kosten zo laag mogelijk blijven. BPL moet daarom zo zuinig mogelijk werken, maar wel met behoud van voldoende kwaliteit: niet de beste van de klas, maar een mooie 7 is ruim voldoende.

EEN GOED GEVOEL BIJ HET PENSIOEN

MijnLandbouwPensioen wil dat iedereen zich goed kan voelen bij het pensioen en dat het geld dat voor iedereen belegd wordt ook op een verantwoorde manier wordt belegd: met respect voor mensenrechten, arbeidsomstandigheden en milieu. Zaken die MijnLandbouwPensioen als vanzelfsprekendheden beschouwd: dat moet op orde zijn niet meer en niet minder (daar scoort BPL wel al heel hoog mee en dat is een goede zaak).

Met de vereniging gepensioneerden Landbouw sta je sterker! Word daarom (gratis) lid!